Instituut Heilig Hart

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar starten na de paasvakantie. Enkel de inschrijvingen voor het 1ste leerjaar A starten vroeger, nl. op donderdag 28 februari 2019 (infoavond).
  • Tijdens de schooluren: bij voorkeur na afspraak
  • In de kerstvakantie: donderdag 27 december 2017 van 9 tot 12 uur.
  • Op de infoavond: donderdag 28 februari 2019 vanaf 19.30 uur.
  • Op de opendeurdag: zaterdag 4 mei 2019 van 14 tot 17 uur.
  • In de zomervakantie op weekdagen en op zaterdag 29 juni van 10 tot 16 uur.
    • De school is gesloten van 6 juli tot en met 25 augustus 2019.

Gelieve mee te brengen: 

  • bewijs van identiteit en eventueel SIS-kaart
  • het schoolrapport van het voorbije schooljaar
  • het oriënteringsattest, als je dit van de vorige school meegekregen hebt

De Vlaamse overheid heeft beslist dat elke school het maximum aantal inschrijvingen voor het 1ste leerjaar A voor het schooljaar 2018-2019 voor de start van de inschrijvingen moet bepalen en bekend maken. De school mag deze capaciteit nadien altijd verhogen, maar niet verlagen. Onze school stelt voorlopig haar maximumcapaciteit voor het aantal eerste jaars op 92 leerlingen (aanpassing op 9/5/18). Voor het schooljaar 2018-2019 verwachten we echter geen problemen met de capaciteit.    

In het 4de jaar Wetenschappen is de maximumcapaciteit bepaald op 25 leerlingen. Concreet betekent dit dat instromers op een wachtlijst zullen worden geplaatst.