Instituut Heilig Hart

Elk jaar wordt op de vrijdag voor de paasvakantie een mondiale dag georganiseerd.

In 2014 stelde Joost Hoeck, een leerling van Humane Wetenschappen, voor om het project Children for the Kingdom of Heaven, een project opgestart door mevr. Fatuma Nakasinde, financieel te ondersteunen. Deze organisatie wil straatkinderen in Masaka, Oeganda een betere toekomst geven. Joost leerde deze organisatie kennen tijdens de zomervakantie, terwijl hij er vrijwilligerswerk deed.

Met de opbrengst konden ze o.a. emmers en slippers aankopen.

Deze groep kinderen gaat naar school met het geld dat de school gesponsord heeft. Enkel 6 onder hen worden gesponsord door anderen. Maar liefst 39 kinderen gaan naar school met het door ons behaalde budget. ''We zullen jou en je school nooit vergeten'', wist ze me nog te vertellen.
Daarenboven worden zij constant gevoed en gekleed met het behaalde budget. Ze zijn ONTZETTEND dankbaar u heeft geen idee van de hoeveelheid bedankingen en ''blessings'' die ik al heb gekregen. aldus Joost Hoeck